SIRI KEDUA KERJA LUAR INI BERTUJUAN UNTUK MEMBERI PENDEDAHAN YANG MELUAS DAN MENDALAM DALAM KERJA KELOMPOK/KUMPULAN. SELAIN ITU PELAJAR BERKESEMPATAN DENGAN BIMBINGAN PENGAJAR, MENILAI (A) PERKEMBANGAN DIRI PERIBADI DAN DIRI PROFESIONAL, (B) KEMAHIRAN DALAM PENGENDALIAN PERKHIDMATAN SOSIAL DAN (C) PENGALAMAN TEORITIS DALAM KEADAAN SEBENARNYA. KERJA LUAR INI AKAN DIJALANKAN SELAMA LAPAN (8) MINGGU SEMASA CUTI PANJANG AKHIR TAHUN KEDUA. PELAJAR DIKEHENDAKI MENULIS RAKAMAN KERJA HARIAN DAN WAJIB MENULIS LAPORAN KEMAJUAN SEPARUH PENGGAL DAN LAPORAN AKHIR.
Skill Level: Beginner