KURSUS INI MEMBANTU BAKAL-BAKAL PEKERJA SOSIAL DENGAN PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN YANG DIPERLUKAN DALAM MENGURUSKAN SESEBUAH PERTUBUHAN ATAU ORGANISASI KHIDMAT MANUSIA. PENEKANAN DIBUAT KE ATAS BAGAIMANA SESUATU PERANCANGAN STRATEGIK ITU DIBUAT, KAEDAH-KAEDAH PEMASARAN, KUALITI PERKHIDMATAN DAN PERANAN AHLI-AHLI LEMBAGA DALAM ORGANISASI KHIDMAT MANUSIA.
Skill Level: Beginner