PERANCANGAN LANDSKAP ADALAH SATU KURSUS YANG MENEKANKAN KEPADA ASPEK MANUSIA DAN ALAM SEKITARNYA DENGAN TUMPUAN KHUSUS KEPADA ASPEK PENILAIAN, PERANCANGAN, REKABENTUK DAN PENGGUNAAN TUMBUHAN DALAM PERANCANGAN LANDSKAP. IA AKAN DI BAHAGIKAN KEPADA TIGA BAHAGIAN. BAHAGIAN PERTAMA AKAN MENDEDAHKAN PENGETAHUAN PELAJAR KEPADA PERHUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALAM SEKITAR SERTA MASALAH YANG TIMBUL HASIL DARIPADA PERHUBUNGAN TERSEBUT. IA KEMUDIANNYA AKAN MENDEDAHKAN PARA PELAJAR KEPADA SEJARAH PERKEMBANGAN DAN PERCUBAAN MANUSIA UNTUK MENGUBAH ALAM SEKITAR – TERUTAMANYA LANDSKAP UNTUK DI SESUAIKAN DENGAN KEPERLUAN ESTETIKA DAN FUNGSI (FIZIKAL DAN ROHANIAH). BAHAGIAN BERIKUTNYA, PELAJAR AKAN DI DEDAHKAN KEPADA PENDEKATAN DAN TEKNIK DALAM PERANCANGAN DAN PENILAIAN LANDSKAP. PENDEKATAN EKOLOGI YANG SERING DI GUNA PAKAI OLEH IAN MCHARG AKAN DI BINCANG DAN DI GUNA PAKAI. INI TERMASUKLAH KAEDAH-KAEDAH INVENTORI DAN ANALISIS LANDSKAP. BAHAGIAN TERAKHIR AKAN MEMBERI PENEKANAN KEPADA ASPEK REKABENTUK LANDSKAP, TEORI-TEORI DAN PRINSIP-PRINSIP REKABENTUK DI SEPADUKAN SEKALI DENGAN WATASAN ALAM SEKITAR DAN SOSIAL. PELAJAR AKAN TURUT DI DEDAHKAN DAN BERPELUANG UNTUK BELAJAR DALAM ASPEK HORTIKULTUR LANDSKAP, DENGAN PENEKANAN TERHADAP PEMILIHAN BAHAN-BAHAN LANDSKAP KEJUR DAN LEMBUT YANG BERSESUAIAN DENGAN CUACA DAN BUDAYA SETEMPAT.
Skill Level: Beginner