KURSUS INI BERTUJUAN MEMBERI PENGENALAN KEPADA BIDANG PSIKOLOGI. IA DAPAT MELENGKAPKAN PELAJAR DARI PELBAGAI BIDANG DAN LATAR BELAKANG DENGAN ILMU PSIKOLOGI YANG BERGUNA. KURSUS INI RELEVAN UNTUK SEMUA PELAJAR TERUTAMANYA PELAJAR MINOR PSIKOLOGI. IANYA TERTUMPU KEPADA TOPIK-TOPIK ASAS PSIKOLOGI. DI DALAM KURSUS INI, PELAJAR BERPELUANG: MEMPELAJARI ASAS-ASAS DAN TEORI TEORI UTAMA PSIKOLOGI. MELIHAT SEBAHAGIAN DARI KAITAN DAN SUMBANGAN PSIKOLOGI KE DALAM KEHIDUPAN HARIAN MEREKA.
Skill Level: Beginner