KURSUS INI BERTUJUAN MEMPERKENALKAN BIDANG PSIKOLOGI KESIHATAN. IA MELIHAT BAGAIMANA FAKTOR-FAKTOR PSIKOLOGI SEPERTI STRES BOLEH MEMPENGARUHI KESIHATAN FIZIKAL DAN MENTAL SESEORANG. ANTARA TAJUK-TAJUK UTAMA YANG AKAN DIBINCANGKAN IALAH PENJAGAAN KESIHATAN, STRES, PENGURUSAN KESAKITAN DAN BAGAIMANA FAKTOR SOSIAL, PSIKOLOGIKAL DAN TINGKAH LAKU BOLEH MEMPENGARUHI KESIHATAN. KURSUS INI MEMBUAT PENEKANAN KEPADA KAITAN ANTARA PERSEKITARAN SOSIAL, TINGKAH LAKU DAN KESIHATAN FIZIKAL SESEORANG.
Skill Level: Beginner