KURSUS INI MENGGUNAKAN PENDEKATAN PELBAGAI DISIPLIN DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN PERANCANGAN RUANG DAN CADANGAN PELAN PEMBANGUNAN YANG INOVATIF KE ARAH PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN LESTARI DI PETEMPATAN MANUSIA KONTEMPORARI DAN MASA HADAPAN.
Skill Level: Beginner