KURSUS INI MEMBERI PENDEDAHAN KEPADA PEMBENTUKAN FALSAFAH DAN TEORI PERANCANGAN DAN EVOLUSINYA YANG DIGUNAKAN DALAM BIDANG PERANCANGAN DI SELURUH DUNIA. PEMBELAJARAN DAN PEMAHAMAN DIASASKAN KEPADA PENGALAMAN NEGARA MAJU YANG BOLEH DIAPLIKASIKAN DI NEGARA MEMBANGUN TERUTAMANYA KEPADA SENARIO PERANCANGAN DI MALAYSIA. PENEKANAN JUGA DIBERIKAN KEPADA PERANAN PERANCANG DAN HUBUNGKAITNYA DENGAN TEORI DAN FALSAFAH PERANCANGAN TERKINI.
Skill Level: Beginner