KURSUS INI MENYEDIAKAN PELAJAR DENGAN PENGETAHUAN ASAS SERTA KEMAHIRAN MELAPOR, MENULIS, MENERBIT SERTA MEMPERSEMBAH BERITA UNTUK RADIO DAN TELEVISYEN. SEPANJANG SEMESTER PELAJAR BELAJAR TEKNIK MENGUMPUL BERITA DARIPADA SUMBER, MENULIS SEMULA BERITA AKHBAR CETAK DAN NASKHAH PERKHIDMATAN BERITA KE DALAM BENTUK NASKHAH BERITA PENYIARAN DAN MENGEMBANGKAN KEUPAYAAN MEMBACA BERITA PENYIARAN DAN MELAPORKAN SECARA LANGSUNG DI HADAPAN KAMERA.
Skill Level: Beginner