KURSUS INI BERTUJUAN UNTUK MEMPERKENALKAN PELAJAR KEPADA PROSES EKONOMI YANG TELAH MEMBENTUK CORAK RERUANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DI PERINGKAT MIKRO IAITU FIRMA DAN KOMPLEKS INDUSTRI DAN DI PERINGKAT MAKRO IAITU PENGKELOMPOKAN AKTIVITI EKONOMI ATAU WILAYAH EKONOMI. IA JUGA MENERANGKAN KEPADA PELAJAR TEKNIK ANALITIS YANG BOLEH DIGUNAKAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN PERANCANGAN SERTA KESAN-KESAN EKONOMI YANG WUJUD AKIBAT DARIPADA KEPUTUSAN-KEPUTUSAN INI.

SIFAT DAN PERKEMBANGAN EKONOMI WILAYAH: TEORI-TEORI LOKASI AKTIVITI EKONOMI (TEORI KOS RERENDAH, TEORI KAWASAN PASARAN DLL); DASAR LOKASI KERAJAAN - TUJUAN DAN KEBERKESANAN; MASALAH LOKASI LAWAN STRUKTURAL; TEORI EKONOMI-MAKRO ANTARA WILAYAH (TEORI ASAS EKSPOT, MNEOKLASIKAL DLL.); PERPADUAN PENDEKATAN MAKRO DAN MIKRO (TEORI PUSAT PERTUMBUHAN, MODEL PUSAT-PINGGIR DLL.)
Skill Level: Beginner