KURSUS INI ADALAH KURSUS AMALI DAN PELAJAR AKAN TERLIBAT SECARA TIDAK LANGSUNG DENGAN PENERBITAN AKHBAR DUA-MINGGUAN BERITA KAMPUS. PELAJAR AKAN MEMBANTU PELAJAR TAHUN AKHIR DALAM PERANCANGAN, PENULISAN, PENYUNTINGAN, PENGAMBILAN DAN MEMBUAT ATUR LETAK DAN PEREKAAN AKHBAR MAKMAL TERSEBUT.
Skill Level: Beginner