KURSUS INI AKAN MENINGKATKAN KESEDARAN TENTANG HUBUNGAN DI ANTARA MEDIA DAN GENDER BAGAIMANA IA DIBENTUK DAN DIEKSPRESI DALAM KONTEKS YANG BERLAINAN DARIPADA PERSPEKTIF YANG BERBEZA TERUTAMA DARI ASPEK PENGGUNAAN MEDIA. IA AKAN MEMBINCANGKAN MENGENAI KONSEP UTAMA DALAM PENGAJIAN MEDIA DAN GENDER, SISTEM SOSIAL YANG MENGUTAMAKAN NILAI TIDAK ADIL SERTA PELUANG TIDAK SETARA BERDASARKAN GENDER, REPRESENTASI WANITA SECARA STEREOTAIP, GENDER DAN PSIKOANALISIS, LELAKI DAN MASKULIN SERTA TEORI. IA JUGA TURUT MEMBINCANGKAN PERANAN GENDER DALAM MENGHASILKAN PRODUK MEDIA.
Skill Level: Beginner