KURSUS INI AKAN MENDEDAHKAN PELAJAR KEPADA KAEDAH DAN PROSES PENERBITAN DAN PENGURUSAN AKHBAR. ANTARA BIDANG YANG AKAN DIBERI TUMPUAN IALAH TUGAS DAN PERANAN INDIVIDU YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM PENGHASILAN SESEBUAH AKHBAR. SELAIN DARI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DALAM BIDANG EDITORIAL, TUGAS DALAM BAHAGIAN LAIN SEPERTI PENGIKLANAN, PERCETAKAN DAN EDARAN AKAN DIBINCANG.
Skill Level: Beginner