KURSUS INI MENYEDIAKAN PELAJAR DENGAN PENGETAHUAN BERKAITAN PERANCANGAN BANDAR UNTUK PENYEDIAAN PELAN PEMBANGUNAN DI KAWASAN PUSAT BANDAR. IA MENDEDAHKAN PELAJAR KEPADA PEMAKAIAN GARIS PANDUAN PERANCANGAN, KEPERLUAN TEKNIKAL, PRAKTIS PERANCANGAN TAPAK, KOMPONEN REKABENTUK BANDAR DAN PENGIRAAN KOS UNTUK PROJEK BERSKALA MIKRO. KURSUS INI JUGA MEMFOKUS KEPADA KEMAHIRAN ANALISIS PENYELIDIKAN DAN RUANGAN YANG MENETAPKAN KEMAMPUAN DAN KEMAHIRAN PELAJAR UNTUK MENJALANKAN AKTITIVITI SEPERTI PENGUMPULAN, PEMETAAN, ANALISIS DAN SINTESIS DATA DIPERTINGKAT DAN DIPANTAU. PROSES INI PENTING UNTUK MENENTUKAN KEBOLEHLAKSANAAN CADANGAN PEMAJUAN PROJEK. PARA PELAJAR AKAN DINILAI BERDASARKAN KEMAMPUAN UNTUK MELAKSANAKAN PROJEK SECARA INDIVIDU DAN BERKUMPULAN.
Skill Level: Beginner